MR KURZ 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

s ohledem na přijatou legislativu je třeba, abyste v rámci Specializačního vzdělávání (SV), po absolvování Certifikovaného kurzu – Zobrazování magnetickou rezonancí OM 2d (ukončeného znalostním testem) završili SV, název vzdělávacího programu Zobrazovací technologie v radiodiagnostice, část OM 3d praktickou částí Zobrazování magnetickou rezonancí, tedy absolvovali předepsanou odbornou praxi 2 týdny (80 hodin) na jednom z akreditovaných pracovišť (jejich seznam najdete zde). Poté, co dodáte potvrzení o absolvování této praktické části do oddělení ZRIR IKEM Mgr. Č. Davidovi nebo doc. Ing. J. Tintěrovi (pokud nebudete praxi absolvovat přímo v IKEM), bude Vám vystaven certifikát. Předem je nutné se dohodnout, aby byly všechny náležitosti připraveny a to nejlépe e-mailem (ceda@ikem.cz ).
Pokud se rozhodnete absolvovat praktickou část v IKEM, pokračujte podle instrukcí uvedených zde.
Na každých 14 dní je možné přijmout pouze 3 absolventy na jedno pracoviště. Z praktických důvodů je jistě výhodné absolvovat praxi na pracovišti, které disponuje stejným přístrojem nebo alespoň stejným výrobcem přístroje, na jakém pracujete, ale není to podmínkou.


Přihlášení na praktickou část v IKEM

V rezervačním kalendáři si najděte volný termín a vyplňte své jméno, e-mailovou adresu, pracoviště a typ Vašeho MR skeneru.
Zájemci o absolvování stáže v IKEM musí vyplnit Žádost o umožnění stáže v IKEM a Smlouvu o zajištění stáže v IKEM (potřebné formuláře jsou níže). Vyplněnou a podepsanou žádost (v jednom provedení) a podepsanou Smlouvu (stážistou i zaměstnavatelem) ve třech či dvou originálních provedeních (po podepsání jedno obdrží stážista, jedno zaměstnavatel a jedno IKEM, v případě , že stážista je fyzickou osobou stačí dvě originální provedení smlouvy, jedno dostane stážista a jedno IKEM), stážista zašle poštou k rukám Mgr. Michaely Němcové na IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4, oddělení kvality oš. péče a vzdělávání ZPNL. Na stáž je možné nastoupit až po podpisu smluv a zaplacení poplatku (při nástupu na stáž musí stážista předložit doklad o zaplacení). Vyjádření právního oddělení IKEM a podpis ředitele IKEM zařídí a smlouvy odešle zaměstnavateli stážisty a stážistovi Mgr. Němcová.
Formuláře:
    Žádost o umožnění stáže v IKEM
    Smlouva o zajištění stáže v IKEM (fyzická osoba)
    Smlouva o zajištění stáže v IKEM (právnická osoba)Přednášky
   Pro přístup k přednáškám potřebujete uživatelské jméno a heslo. Jméno a heslo se dozvíte na přednáškách.


   Pokud již jméno a heslo máte, pokračujte zde.