MR KURZ 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

s ohledem na přijatou legislativu je třeba, abyste v rámci Specializačního vzdělávání (SV), po absolvování Certifikovaného kurzu – Zobrazování magnetickou rezonancí OM 2d (ukončeného znalostním testem) završili SV, název vzdělávacího programu Zobrazovací technologie v radiodiagnostice, část OM 3d praktickou částí Zobrazování magnetickou rezonancí, tedy absolvovali předepsanou odbornou praxi 2 týdny (80 hodin) na jednom z akreditovaných pracovišť (jejich seznam najdete zde). Poté, co dodáte potvrzení o absolvování této praktické části do oddělení ZRIR IKEM Mgr. Č. Davidovi nebo doc. Ing. J. Tintěrovi (pokud nebudete praxi absolvovat přímo v IKEM), bude Vám vystaven certifikát. Předem je nutné se dohodnout, aby byly všechny náležitosti připraveny a to nejlépe e-mailem (ceda@ikem.cz ).
Pokud se rozhodnete absolvovat praktickou část v IKEM, pokračujte podle instrukcí uvedených zde.
Na každých 14 dní je možné přijmout pouze 3 absolventy na jedno pracoviště. Z praktických důvodů je jistě výhodné absolvovat praxi na pracovišti, které disponuje stejným přístrojem nebo alespoň stejným výrobcem přístroje, na jakém pracujete, ale není to podmínkou.


Přihlášení na praktickou část v IKEM

V rezervačním kalendáři si najděte volný termín a vyplňte své jméno, e-mailovou adresu, pracoviště a typ Vašeho MR skeneru.
Zájemci o absolvování stáže v IKEM musí vyplnit Žádost o umožnění stáže v IKEM a Smlouvu o zajištění stáže v IKEM. Potřebné formuláře Vám budou poskytnuty na sekretariátu ZRIR – Jana Špačková, tel. 261 364 145, e-mailová adresa jana.spackova@ikem.cz. Na stáž je možné nastoupit až po podpisu smluv a zaplacení poplatku (při nástupu na stáž musí stážista předložit doklad o zaplacení). Vyjádření právního oddělení IKEM a podpis ředitele IKEM zařídí a smlouvy odešle zaměstnavateli stážisty a stážistovi Mgr. Němcová.Přednášky
   Pro přístup k přednáškám potřebujete uživatelské jméno a heslo. Jméno a heslo se dozvíte na přednáškách.


   Pokud již jméno a heslo máte, pokračujte zde.